Beskrivning

”Ängen i skogen”. Bebyggelsen är sekundär.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skogh engh 1545

Skogängh 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.