Beskrivning

Viken är upplandad numera. Byn ligger väster om Söderby.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Vestheruik 1540

Se även

Söderby Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.