Beskrivning

Bebyggelsen är belägen vid ett smalt sund. Namnet Trångsund förekommer på många ställen.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Trongsund 1551

Trangsund 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.