Beskrivning

Fi. *Vehkasaari ’Missneön’. Fi. saari övergår i svensk dialekt oftast till -sår. Man har tänkt sig, om också med stor tvekan, att utvecklingen a > ä kan bero på i-omljud (Westman 1935:392, Granlund 1975). Också tryckfördelningen antyder något slags urspårning. Möjligen utgår uttalet med ä från en namnvariant med sl. -salo ’ö’ > säl(o).

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Granlund, Åke, 1975: Namnformen Juxaræ i seglingsbeskrivningen i Kung Valdemars jordebok. I: Namn och bygd 63, s. 8–16.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Vecke saar öö 1540

Vexar 1542

Veckesar 1554

Andra språk

Finska: Vehkasaari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.