Beskrivning

Se Räcknäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Se även

Räcknäs Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.