Beskrivning

Sl. minne ’mynning’, fl. utgår kanske från namnet på ett tvärgående sund eller annat vattendrag, med adj. tvär som fl., fsv. þvær och þvar. Ett Tvärvarpet är antecknat i Stockholms skärgård (Stahre 1986:149), Tvarön och Tvarån i Österbotten (Karsten 1921).

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Stahre, Nils-Gustaf, 1986: Ortnamn i Stockholms skärgård. Stockholm.

Bebyggelsenamn i Hangö (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Tuarminneby 1545

Tuermine 1547

Tuarmijnneby 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.