Beskrivning

Getter har ofta hållits i bete på holmar. Fiskare har ibland haft någon get med sig på fiskeläget (Westman 1935:126). Det finns ca 400 namn med denna fl. i det finlandssvenska materialet (LEX).

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

LEX = Kurt Zilliacus, Michaela Örnmark, Finlands svenska ortnamn. Namnleds-lexikon. 1999.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Gettsker 1549

Geetsker 1554

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.