Beskrivning

Många namn innehåller adj. kall, som fl. I ett bebyggelsenamn kan den avse att gården stått tom, varit ”kallrök”. Namn på backa har ofta mansnamn som fl. Men i detta fall stöder skrivningarna i äldre tid knappast en sådan tolkning. Jfr Kallby i Tenala.

Namnelement

backa De finlandssvenska dialekterna har flera betydelser för backe: ’moränkulle, vägbacke, strandvall, gårdsplan, jordytan, marken’, samt med specialisering av den förstnämnda betydelsen ’gård, gårdsklunga’ (mer eller mindre högt belägen i förhållande till omgivningen). Det finns över 8 000 upptecknade finlandssvenska namn innehållande elemenet backe (Valtavuo-Pfeifer 1998:48). Grundbetydelsen antas vara ’(fast) upphöjning, kulle’. Som slutled i bynamn förekommer ordet 80 gånger, därav inte mindre än 74 i Nyland, men bara en gång på Åland. Typen är vanlig som hemmansnamn och gårdsnamn i Österbotten. Karsten 1923:246 f. De österbottniska gårdsbackarna jämte ägor är ofta av nyländsk bystorlek. Formen på -a är den väntade i de dialekter som har generaliserat de svaga maskulinernas form i kasus genitiv, dativ och ackusativ. Också som enledat namn uppträder Backa. Svenska riksspråket bevarar nominativformen backe.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kalbacka 1553

Kaldbacka 1557

Kaaldebacka 1565

Kaldebacka 1567

Se även

Kallby Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.