Beskrivning

Prästgården har i flera socknar blivit namn. I Karis torde prästbolet ha brutits ut ur en ägoenhet omfattande byarna Grabbacka och Kroggården någon gång vid 1400-talets början (Kerkkonen 1952:57).

Namnelement

präst Många prästgårdar har bystatus och heter helt enkelt Prästgården. Men Präst förekommer också som tillnamn och kan som sådant ingå både i terrängnamn och bebyggelsenamn. Jord som tillhört kyrkan eller präster har ofta denna fl.

Källor

Kerkkonen, Gunvor, 1952: Karis socken från forntiden till våra dagar. III-IV. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Se även

Grabbacka Karis

Kroggård Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.