präst

Många prästgårdar har bystatus och heter helt enkelt Prästgården. Men Präst förekommer också som tillnamn och kan som sådant ingå både i terrängnamn och bebyggelsenamn. Jord som tillhört kyrkan eller präster har ofta denna fl.

Förekomster

Åland

Sund: Prästö

Åboland

Kimito: Prästgården Korpo: Prästgården Nagu: Prästgården Pargas: Prästgården

Nyland

Borgå: Prästgårdsbacken Esbo: Prästgården Ingå: Prästgården Karis: Prästgården Pojo: Prästgården Pyttis: Prästgård Sjundeå: Prästgården Tenala: Prästgården , Prästkulla

Kartan kommer att få svensk text inom kort.