Beskrivning

Fi. maja ’koja’ ingår väl här, avseende ’fiskarstuga, härbärge av enkelt slag’. Pitkänen 1985:230.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Mayalaby 1437

Maijla godz 1467

Maijala 1513

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.