Beskrivning

Oklart. Möjligen ett personnamn, som blivit gårds- och bynamn. Ordet läpp har förekommit som tillnamn (Janzén m.fl. 1947:280). En Andris Læp förekommer 1466 i trakten (Kerkkonen 1952:16). Kroppsdelsbenämningar som binamn syftar väl vanligen på något särdrag i utseendet.

Källor

Kerkkonen, Gunvor, 1952: Karis socken från forntiden till våra dagar. III-IV. Ekenäs.

Janzén, Assar (utg.), 1947: Personnamn. Nordisk kultur. VII. Stockholm, Oslo, Köpenhamn.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Leppo 1405

Læp 1455

Læpp 1466

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.