Beskrivning

Bebyggelsen har fått namn efter sjön som den uppkommit vid. Namnet torde syfta på den grunda sävbevuxna sjö som numera kallas Lillsjön (Solstrand 1940:21). Skrivningen med a 1536 kan ses mot bakgrunden av att det å som uppkommit av gammalt långt a vid samma tid skrevs omväxlande med o och a. De västnyländska dialekterna har uttal med slutet ɷ (som i bonde).

Källor

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Gransiö 1536

Gronsiö 1538

Grunsiö 1540

Grundzöö 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.