Beskrivning

Den bäck som byn, numera Nygård, haft namn efter heter fortfarande Skitinbäcken, av skitin ’smutsig’.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Ssketnebak 1536

Skittinbeck 1549

Sketnebek 1551

Skitnebäck 1552

Se även

Nygård Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.