Beskrivning

Fl. har antagits vara ”ett i Skandinavien känt tillnamn Skinfæl” (J. Gardberg 1944:22). Nu fi. Skoila, väl från *Skoghila.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Källor

Gardberg, John, 1944: Tidsåldrar och öden intill 1721. Kimitobygdens historia utgiven av Gabriel Nikander. Del I:1. Åbo.

Äldre belägg

Skinfeltzskogh 1540

Skinfeltzskog 1543

Andra språk

Finska: Skoila

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.