Äldre belägg

Nicklossåår

Nickosoor 1540

Nickosår 1542

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.