Beskrivning

Sl. synes ha växlat i namnet. Om härledningen se Pojo som sockennamn.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Äldre belägg

Poya 1426

Poija 1495

Pohoiobij 1540

Poijoby 1540

Pohias 1546

Pohjankartano 1905 jb

Pojogård 1905 jb

Se även

Pojo Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.