Beskrivning

H. Christin til Wijborg i Bernå 1556. Viborgs gård anses uppkallat efter den danska orten Viborg. Som alternativt namn uppträder Frillans, av mansnamnet Fridhlef. Granlund 1965:99.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.