Andra språk

Finska: Pertteli

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.