Beskrivning

Socken på Karelska näset, ä. Kakkis. Det äldre namnet anses utgå från ett tillnamn, bildat till sv. kagge. Nissilä 1975:230.

Källor

Nissilä, Viljo, 1975: Suomen Karjalan nimistö. Joensuu.

Bebyggelsenamn i S:t Johannes

Andra språk

Finska: Johannes

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.