Beskrivning

Flera socknar i Åbotrakten har namn efter helgon som varit kyrkornas skyddspatroner. Andersson 1987:94.

Källor

Andersson, Thorsten, 1987: Olika typer av sockennamn. I: Studier i nordisk filologi 67, s. 91–97. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Äldre belägg

Sancta Katerinæ sokn 1352

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.