Beskrivning

Hör samman med en tämligen stor namngrupp för vilken utgångspunkten är från germ. lånade personnamn som Ava, Ave, Auwa. Uusi suomalainen nimikirja: Auvinen.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Auffuais 1540

Affuais 1542

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.