Beskrivning

Fi. Maaria, ett av flera sockennamn som syftar på kyrkan och dess skyddshelgon. Tidigare Vårfrukyrkosocken.

Bebyggelsenamn i S:t Marie (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Åbo (nuvarande kommun)

Andra språk

Finska: Maaria

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.