Beskrivning

Socken på Karelska näset. Namnet erinrar i likhet med S:t Johannes om namn i Egentliga Finland, som givits utgående från kyrkans skyddspatron.

Bebyggelsenamn i S:t Andree

Andra språk

Finska: Antrea

Se även

S:t Johannes S:t Johannes

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.