Äldre belägg

Heijkeberg 1537

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.