Äldre belägg

Falckeberg 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.