Beskrivning

Det finska namnet är Pyhäjoki, vilket kan tänkas vara översatt med Helgå (eller tvärtom). En annan möjlighet är dock att Helgå trots skrivningen 1347 (som kan tolkas som genitiv av kvinnonamnet Helga) innehåller mansnamnet Helge; även andra sydfinländska ånamn har personnamnsförled (Sjundeå, Ingå).

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Äldre belägg

apud Hælghuaa 1347

j Helghaa 1353

Andra språk

Finska: Pyhäjoki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.