Beskrivning

Namnet Bjärnå, fi. Perniö, har diskuterats av flera forskare, senast av Bertel Fortelius, som kommer till slutsatsen att det är en sammansättning *Biærna a ’Bjärnes (Bjarnes) å’. Mansnamnet Bjarne/Bjärne är inte för övrigt belagt i Finland på medeltiden, men det antas ingå i ett namn på -stad i Södermanland. Bjärnå skulle alltså tillhöra samma namntyp som Sjundeå, Ingå m.fl. och namnets fl. beteckna ”den förste landtagaren eller de första kolonisternas anförare”. Fortelius 1980:57 f. och hänv. Att namnet innehåller ett personnamn kan anses säkert. Härpå tyder också den finska formen, som kan anknytas till det icke ovanliga Pernu och liknande, vilka har antagits ha germanska namn som Bern(hard) o. likn. (’Björn’) som utgångspunkt; Uusi suomalainen nimikirja och hänv. Diftongering e: > je: > jä: framför r är en antagbar utveckling.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Fortelius, Bertel, 1980: Tre åboländska bynamn. I: Studier i nordisk filologi 62, s. 89–92.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

in Birnum 1330

Bernaa 1352

Beerna 1405

Birno Sokn 1442

Biærna 1450

Beernaa Sokn 1468

Bierne 1498

Byerno 1547

Andra språk

Finska: Perniö

Se även

Ingå Ingå

Sjundeå Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.