-å, -o

Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Förekomster

Åland

Lumparland: Lumpo

Åboland

Dragsfjärd: Nordanå , Sunnanå Finby: Pensalo Iniö: Kolko Kimito: Gölpo , Kimito , Pederså , Rudå Korpo: Jurmo , Korpo Pargas: Koupo , Levo , Lilltervo , Masko , Nulto , Pito , Sorpo , Våno , Vepo Västanfjärd: Illo , Östanå , Tappo , Västerillo

Egentliga Finland

Bjärnå: Bjärnå , Helgå Gustavs: Skepparluoto Lundo: Lundo Masko: Masko Reso: Reso Rimito: Rimito Sagu: Kavaldo

Nyland

Borgå: Borgå , Haiko , Kerko , Kullo , Kullo Nyby , Svartså Ekenäs: Alglo Esbo: Esbo , Finnå Ingå: Ingå Karis: Svartå Karislojo: Karislojo Lojo: Laxpojo , Lojo Pernå: Pernå Pojo: Pojo , Pojo gård , Slikko Sibbo: Hitå , Sibbo Sjundeå: Sjundeå Strömfors: Haavisto Tenala: Pölkå , Seuko Tusby: Kervo , Överkervo , Ytterkervo

Österbotten

Halso: Halso Himango: Himango Ijo: Ijo Jeppo: Jeppo , Överjeppo Karleby: Åivo , Palo Kelveå: Kelviå Lillkyro: Lillkyro Limingo: Limingo Lochteå: Lochteå Munsala: Monå Nykarleby: Leppo , Ytterjeppo Pedersöre: Konungså Soini: Konungså Storkyro: Napo , Storkyro Storå: Storå Torneå: Torneå Vörå: Vörå

Satakunta

Kjulo: Kjulo Pungalaitio: Pungalaitio Raumo: Raumo , Raumo landskommun

Tavastland

Tavastkyro: Tavastkyro Vånå: Vånå

Kartan kommer att få svensk text inom kort.