Beskrivning

Fi. Raisio. Förhållandet mellan den svenska och den finska formen erinrar om Pemar - Paimio. Någon övertygande etymologi föreligger inte. Man får anta att namnet från början har haft diftong och att denna substituerats på olika sätt i svenskan och finskan. Måhända är namnet från början utländskt, kanske ett tyskt personnamn. Det finns en mängd sådana på Reis- med olika härledningar (bl.a. Zacharias). Jfr Gottschald 1954:486. Jfr också van Resen i Stockholm (Sthlms stadsböcker). Ett liknande förslag har Vahtola (1983:272).

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Gottschald, Max, 1954: Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung. Dritte vermehrte Auflage, besorgt von Eduard Brotführer. München.

Vahtola, Jouko, 1983: En gammal germansk invandring i Finland i bynamnens belysning. I: Historisk tidskrift för Finland.

Bebyggelsenamn i Reso

Andra språk

Finska: Raisio

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.