Beskrivning

Stad sedan 1970. Namnet får antagligen sammanhållas med finska släktnamn av typen Kervinen, som antas återgå på germanska personnamn som Gerwin, Gerwi (Uusi suomalainen nimikirja: Kervinen). Fortelius framför tanken att namnet hör samman med ett kerpo ’lövskära’, sannolikt som personbinamn (1999:22). Suomalainen paikannimikirja förbinder namnet med ord som keräjä ’ting’ och kero ’rådplägning’, vilket kunde syfta på ett omtvistat område.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Kervo 1443 *

Kerffwo 1539

Kerffuo 1553

Andra språk

Finska: Kerava

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.