Beskrivning

Hyökkälä har tydligen berett skrivarna besvär. Här ingår sannolikt ett mansnamn Hyväkkä, en av avledningarna av Hyvä (’god’). Hyvikka finns som bynamn i Janakkala och Hyvikkälä i Hauho (Uusi suomalainen nimikirja, Ritva Liisa Pitkänen).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Hiuikeby 1540

Hivickeby 1543

Huikeby 1546

Hyuickell 1551

Höckijle 1567

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.