Beskrivning

Sl. järvi ’insjö’ förefaller vara senare tillagd. För övrigt är namnet oklart.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Äldre belägg

Rusutby 1540

Rusuttby 1550

Rusutt 1551

Rusuttola 1566

Rusutt Jerff 1579

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.