Beskrivning

Snarast såsom i många andra namn på böle personnamnsförled och i så fall binamnet rysse snarare än utgående från ris såsom Hellberg tänker sig (1987).

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

gester Det finns ett tiotal bynamn med fl. Gester- i södra Finland. Fl. avser ’person(er) från Gästrikland’. Namntypen har börjat kallas särnamn. Hit hör också namn med fl. Dalkarl-, Hälsing-, och åtminstone en del av namnen med fl. Lapp-, Finn-, Ryss-. Särnamnen betecknar bebyggelser där utifrån komna har slagit sig ned. Hellberg 1987:66 f.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Rissaböle 1537

Ryssaböle 1539

Ryseböle 1544

Riisseböle 1546

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.