Beskrivning

Numera en del av Ödkarby. Fl. kan vara ett binamn Kråka (tämligen vanligt) med det mycket slutna uttal av å (utvecklat från äldre långt a) som utmärker åländska dialekter, eller alternativt ett binamn Kroke. Sl. lund är relativt sällsynt i bynamn. Namnet gör ett i någon mån konstruerat intryck (jfr Bibelns Mamres lund).

Namnelement

lund Ordet lund ingår i några bynamn och flera namn på hemman och egendomar. Det hör till de vandrande namnlederna och har inte nödvändigtvis avseende på lundartad natur. Ordet ingår väl även i namnet Lundo i Åbotrakten. Tämligen nybildade namn med sl. -lund åsyftar ofta stora gårdar, villor jämte omgivning m.m. Förleden är gärna ett personnamn: Loviselund.

Äldre belägg

Krokelund 1560

Kråkelund 1581

Se även

Ödkarby Saltvik

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.