lund

Ordet lund ingår i några bynamn och flera namn på hemman och egendomar. Det hör till de vandrande namnlederna och har inte nödvändigtvis avseende på lundartad natur. Ordet ingår väl även i namnet Lundo i Åbotrakten. Tämligen nybildade namn med sl. -lund åsyftar ofta stora gårdar, villor jämte omgivning m.m. Förleden är gärna ett personnamn: Loviselund.

Förekomster

Åland

Saltvik: Kroklund Lemland: Björklund

Egentliga Finland

Lundo: Lundo

Nyland

Borgå: Londböle Esbo: Hagalund Kyrkslätt: Loviselund

Österbotten

Korsholm: Kråklund

Kartan kommer att få svensk text inom kort.