Beskrivning

Loviselund hette tidigast Kuritans och gick senare som officersboställe under namnet Karlsdal. Det ägdes i början av 1800-talet av presidenten i Vasa hovrätt Axel Christian Reuterholm. Det var han som uppkallade egendomen efter sin hustru Lovisa Charlotta Malm. Händelser i gårdens historia berättas av Heikki Reenpää 2000:115 ff.

Namnelement

lund Ordet lund ingår i några bynamn och flera namn på hemman och egendomar. Det hör till de vandrande namnlederna och har inte nödvändigtvis avseende på lundartad natur. Ordet ingår väl även i namnet Lundo i Åbotrakten. Tämligen nybildade namn med sl. -lund åsyftar ofta stora gårdar, villor jämte omgivning m.m. Förleden är gärna ett personnamn: Loviselund.

Källor

Reenpää, Heikki, 2000: Pikku Heikki. Helsinki.

Se även

Kuritans Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.