Beskrivning

Det finska namnet Laukkoski är säkert primärt i förhållande till det svenska. Fl. laukku ’öppning; fördjupning, göl’, sl. koski ’fors’. Enligt uppgift finns det en göl ovanför forsen. Granlund 1956:108 f., (Ritva Liisa Pitkänen).

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Löffkoski 1530

Lockosky fng 1535

Löfkoskeby 1540

Andra språk

Finska: Laukkoski

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.