Beskrivning

Lövkulla torde ha varit i bruk redan på 1500-talet som namn på ett hemman i Gloms, men räknas från mitten av 1600-talet efter sammanslagning med ett annat hemman såsom en särskild by. Namnen på -kulla tycks ofta ha getts åt nya bebyggelser genom en medveten namngivningsakt. Förmodligen har det gått så till även i detta fall.

Namnelement

kulla Ordet kulle hör till de svaga maskulinerna som i finlandssvenska dialekter har förallmänligat formen på -a. Som efterled i bynamn uppträder -kulla drygt 50 gånger i de södra landskapen, men saknas i Österbotten, där det dock är vanligt i gårdsnamn (Karsten 1921:622). Ordet ingår också i naturnamn, oftast i bestämd form. I många fall är gårdsnamnen säkerligen givna av jordägarna själva, och efterleden får betraktas som en yttring av namnmodet. Då bostäder ju gärna placeras på kullar är namnvalet sakligt sett väl motiverat. Jfr Valtavuo-Pfeifer 1998:54. En speciell bakgrund till vissa åländska namn av detta slag, sammansatta eller osammansatta, har Hellberg velat se i förekomsten av gravkullar från forntiden (1967:166 f). Totala antalet upptecknade namn innehållande ordet kulle är omkring 1 600 (LEX).

Se även

Gloms Esbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.