Beskrivning

Finnvik har tydligen varit namnet på den vik som i äldre tid sträckte sig ända upp mot Bolarskog. Bebyggelsen vid viken har fått samma namn som denna. Bolet har benämnts efter bebyggelsen.

Namnelement

bol Ordet bol uppträder inte som namnled i det finlandssvenska materialet, men förekommer ofta i historiska handlingar och därmed också i namnbeläggen, som beteckning för en territoriell och administrativ enhet, bestående av flera byar. Jfr Pamp 1988:53.

finn I över trettio av våra bynamn är fl. Fin(n)- eller Fins-. Det vanliga Finby betecknar säkerligen i regel byar där befolkningen har varit finsk. Fl. i namnen står ofta i genitiv pluralis ’finnarnas’. Ett mansnamn Finvidher förekommer på 1400-talet på Åland och i Egentliga Finland. Thors antar att detta åsyftas i Finnela i Masku, i så fall väl i kortformen Finne. Thors 1959:30, Hellberg 1987:215 ff. Också som tillnamn förekommer Finne tidigt.

Äldre belägg

Fynnewijk bol 1451

Ffinnewiks bol 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.