Beskrivning

Esbo kungsgård grundades 1557 av Gustav Vasa och omfattade nästan hela Espaby, en del av Mankby samt områden i Bobäck, Träskby och Kauhala. Belägget 1495 antyder att det redan tidigare har funnits en betydande gård i trakten.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Äldre belägg

Espå grd ca 1495

Espeby grd 1557

Espo grd 1557

Se även

Bobäck Kyrkslätt

Espaby Esbo

Kauhala Kyrkslätt

Mankby Esbo

Träskby Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.