Äldre belägg

Bredwijkby 1540

Bredwijck 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.