Beskrivning

Ett ursprungligt naturnamn ’den breda viken’. Fi. Preiviiki.

Äldre belägg

Breduick 1540

Bredwick 1571

Andra språk

Finska: Preiviiki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.