Beskrivning

Fl. säkerligen personsyftande. Fi. Lyttylä. Saxén tänker sig möjligheten (1905:196) att fl. är ett personnamn Loft, danskt och västnordiskt. Snarare dock att kombinera med lty. Lydicke, Lyttke. Uusi suomalainen nimikirja: Lyttinen. En assimilation ttk > fk förefaller avspeglas i en del belägg. Troligen är det fråga om en preaspiration, som förr har varit utbredd i vissa finlandssvenska dialekter (jfr Hultman 1939:247, § 333).

Källor

Hultman, O.F., 1939: Efterlämnade skrifter. Andra delen, utgiven av Rolf Pipping och Olav Ahlbäck. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 274. Helsingfors.

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Lytteböle

Lyfteböl 1540

Luftböle 1546

Lytteböll 1571

Andra språk

Finska: Lyttylä

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.