Beskrivning

Byn ligger i närheten av Hjulträsk. Fl. har getts både svensk och finsk härledning. Saxén 1905:194 f., Huldén 1984b:69. Det förefaller möjligt att komma från den finska formen Hyvelä till fl. i det svenska namnet. Det förutsätter en vokalisering av v i förbindelsen -yvl-. Det svenska namnet skulle alltså kunna utgå från ett *Hyveläböle. Det finska namnet kan måhända förbindas med (öst)finska personnamn som Hyvönen m.fl., en gammal finsk personnamnsgrupp (Uusi suomalainen nimikirja: Hyvärinen). Jfr Kjulböle i Snappertuna.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Huldén, Lars, 1984b: Svenska språkminnen i Satakunta. I: Saga och sed 1983, s. 63–78.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Hiuböle 1540

Hiuhlböle 1545

Hwiböll 1571

Andra språk

Finska: Hyvelä

Se även

Kjulböle Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.