Beskrivning

Fl. är identisk med sockennamnet Kumo, sl. näs. Fi. Kuuminainen. Att inlandsorter har gett namn åt visten vid kusten är vanligt. Jfr Vittisbofjärd, Sastmola m.fl. Saxén 1905:196.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Äldre belägg

Kumenäs 1571

Andra språk

Finska: Kuuminainen

Se även

Sastmola Sastmola

Vittisbofjärd Vittisbofjärd

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.