näs

Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Förekomster

Åland

Jomala: Långnäs , Övernäs , Ytternäs Finström: Ämnäs Geta: Greggnäs , Labbnäs , Olofsnäs , Pantsarnäs Saltvik: Näs Sund: Björsnäs , Persnäs , Tjudnäs Lemland: Haddnäs

Åboland

Dragsfjärd: Labbnäs , Långnäs , Stusnäs Finby: Stensnäs Hitis: Kasnäs , Stubbnäs Houtskär: Hönsnäs , Lempnäs , Nickenäs Kimito: Eknäs , Lemnäs , Linnarnäs , Orrnäs , Tolvsnäs Korpo: Bonäs , Olofsnäs Nagu: Grännäs , Klobbnäs , Korsnäs , Laggarnäs , Mattnäs Pargas: Bläsnäs , Bodnäs , Brattnäs , Gunnarsnäs , Loskarnäs , Rövarnäs , Siggnäs , Tennäs , Ybbersnäs Västanfjärd: Gräggnäs , Pörtsnäs , Sirnäs

Egentliga Finland

Bjärnå: Lappnäs , Lillappnäs , Näse gård Gustavs: Bleknäs , Elmnäs , Fagernäs Karuna: Eknäs , Kärknäs , Knutsnäs , Kråknäs Kustö: Korsnäs , Rävnäs Rimito: Heinäs Sagu: Iggnäs , Korsnäs , Rikarnäs Villnäs: Villnäs

Nyland

Askola: Vacknäs Borgnäs: Borgnäs Borgå: Brattnäs , Eknäs , Grännäs , Haraldsnäs , Hommansnäs , Kroksnäs , Näsby , Näse , Sannäs Bromarv: Näs Degerby: Kopparnäs Ekenäs: Björknäs , Ekenäs , Räcknäs Esbo: Otnäs Helsinge: Hertonäs , Hindersnäs , Ingisnäs , Munksnäs Ingå: Lågnäs , Näs , Östernäs , Västernäs Karis: Hållsnäs , Lillsannäs , Sannäs Karislojo: Stornäs , Tallnäs Kyrkslätt: Frodanäs , Grännäs , Hällnäs , Obbnäs , Vårnäs Lojo: Biskopsnäs , Gerknäs , Orsnäs , Pietnäs Mörskom: Grevnäs Pernå: Baggnäs , Fantsnäs , Hormnäs , Isnäs , Kajsnäs , Labbnäs , Näse , Trännäs Pojo: Billnäs , Degernäs , Gennäs , Grännäs , Gumnäs , Näs , Spakanäs Pyttis: Stensnäs Sibbo: Eriksnäs , Gerknäs Sjundeå: Frodanäs , Grännäs Snappertuna: Bobbenäs , Fagernäs , Finnäs , Höstnäs , Hurskursnäs , Magnäs , Näs Strömfors: Ånäs Tenala: Björknäs , Bonäs , Lappnäs , Possenäs

Österbotten

Karleby: Kallis , Koiraniemi , Långnäs , Ventersnäs Korsnäs: Korsnäs Munsala: Monäs Närpes: Kaldnäs , Kåtnäs , Knåpnäs , Nämpnäs , Näsby , Norrnäs Pedersöre: Bennäs

Satakunta

Björneborg: Kumnäs , Pänäs , Rosnäs , Torbonäs , Torsnäs Euraåminne: Arnäs Ulvsby: Sonnäs

Karelen

Kymmene: Bärnäs , Kårnäs Veckelax: Hillnäs , Sandby , Villnäs Vederlax: Grännäs

Kartan kommer att få svensk text inom kort.