Beskrivning

Koiraniemi betecknar under 1550- och 1560-talen bebyggelse i Närvilä-Hakalaxområdet. Ordet koira ’hund’ antas bilda tillnamn som Koiranen, Koira, i äldre tid speciellt på Karelska näset. Uusi suomalainen nimikirja. Namnet Koiraniemi är dock mycket vanligt i östra och norra Finland och förekommer också i Österbotten (Lehtimäki och Etseri). Den sakliga bakgrunden är okänd.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

queranimi 1543

Koijrane(mi) 1553

Cuoijraniemi 1566

Ristiranda 1566

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.