Beskrivning

Fl. är troligen ett gammalt finskt personnamn Kirja, Kirjo, sl. i bynamnet fi. laksi ’vik’. Liknande namn förekommer på många ställen i sydvästra Finland. Uusi suomalainen nimikirja: Kirjavainen. Som en särskild by uppträder Kirilax först på 1600-talet, under 1500-talet var hemmanen dels upptagna under Kaustar, dels som särskild by med varierande gränser och namn: Gunnarholm, Kironiemi, Repsar. Back 1967:410.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Back, Lars, 1967: Den äldsta bosättningen i Karleby. I: Karleby sockens historia I, s. 323–477.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Kijrianimi 1543

Kirinemi 1546

Kironemi 1558

Keriniemi 1566

Kerulax 1593

Kerulacht 1594

Kirilax by 1650

Se även

Kaustar Karleby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.