Beskrivning

Sl. fi. perä ’det sista av något’ avser ofta det innersta av en vik men kan också avse ändan av en by etc. Ordet har inlånats i de svenska dialekterna i Österbotten med ungefär samma betydelse. Fl. hör säkerligen på något sätt ihop med lintu ’fågel’, och snarast har den personsyftning. Tillnamnet Lintunen och liknande är särskilt vanliga i östra Finland, men förekommer också i Satakunta och Tavastland. Uusi suomalainen nimikirja. Naturnamn på Linnus- förekommer framförallt i Tavastland och syftar tydligen på fågelfångst (Ritva Liisa Pitkänen).

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Lindzperä

Linnuspera 1546

Linnuspere 1558

Lijndospare 1573

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.